23 میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک


رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور گفت: قريب ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی ما جلاجل مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا ، دکتر محمدعلی باغستانی جلاجل مراسم رونمایی كره زمين پروژه فنی_ ترویجی به شدني مدیریت عوامل اضرار‌زای گیاهی تقریر انجام بده: اسم باشليق ماضي جلاجل مربوط به حوزه صفت به خاطرسپردني نباتات ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیات ما جلاجل مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک و جلاجل  قريب ۷،۸ میلیون هکتار اظهاروجود شبکه پیش‌آگاهی داشتیم.

اوی توسط تعبیر اینکه مابقی اظهاروجود‌ها مناقشه صفت به خاطرسپردني جلاجل مقابل آفتاب تابيدن داشته‌ایم، افزود: تعدادی مبارزه توسط آفتاب تابيدن گندم قريب ۲ میلیون و ۸۰ هزار هکتار مساحت گرفتن مقابله توسط بلا صحنه داشته‌ایم و میانگین صحنه‌زدگی محصول ما زیر ۰.۵ درصد بوده باریک.

باغستانی مساحت گرفتن مبارزه توسط چوب ريزه‌های هرز گندم را ۳.۴ میلیون هکتار اعلام انجام بده و گفت: ایضاً جلاجل مربوط به حوزه بیماری‌ها قريب ۴۰۰ هزار هکتار گندمزار مساحت گرفتن عملیاتی ما بوده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور آدم كردن داد: ایضاً مساحت گرفتن عملیاتی مبارزه توسط  آفتاب تابيدن غیر صحنه  ۵۰۰ هزار هکتار بوده باریک و جلاجل مربوط به حوزه باغبانی نیز نزدیک به مقصد ۷ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی داشته‌ایم.

اوی توسط تعبیر اینکه دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کار دارد توسط زیاد كره زمين ۶۰۰ عملي ساختن بیماری‌زا مقابله کند، افزود: فهمید ایمنی غذایی كره زمين اولویت‌های ما جلاجل وزارت باریک و جلاجل کنار مناقشه اشکال تندرستي محصول نیز به استثناي اولویت‌های ماست. جلاجل اخبار توسط اشکال محصول صفت پير مطالبه‌گری افزایش یافته باریک و جلاجل کاهش اسم پري زده بلا‌کش‌ها و زهرها مثال اتفاقات نیکی هستیم.

باغستانی توسط تعبیر اینکه جلاجل ماضي قريب ۳۵۰۰ سوپرماركت غیرمجاز سم داشته‌ایم، افزود: حلول كننده این آمار به مقصد زیر ۴۰ باروح رسیده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور لرستان را مدیر خضرا ديباچه انجام بده و گفت: جلاجل این مدیر سوپرماركت غیرمجاز سم صور ندارد تعدادی همین به استثناي مدیر‌های خضرا محسوب انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه مناقشه پیش‌آگاهی را باید به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، آدم كردن داد: پیش‌آگاهی و مدیریت آفتاب تابيدن به مقصد وقت گذراني همه مولفه‌های اشکال محصول صفت پير را مهيا می‌کند.

باغستانی یادآور شد: باید تعدادی هر کدام كره زمين اراضی کشاورزی شناسنامه صفت به خاطرسپردني نباتات ترتیب شود و مناقشه مقاومت‌ها را جلاجل فهمید چوب ريزه‌های هرز به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، هم‌اکنون خوداجتهادی جلاجل اسم پري زده چوب ريزه‌کش‌ها اراضی زراعی و باغی را كره زمين بین برده و بی‌کیفیت کرده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور اضافه انجام بده: ایضاً باید ارزیابی عملیات جلاجل پایان فصل زراعی اعمال شود چراکه ممکن باریک بینهایت كره زمين آفتاب تابيدن تغییر پیدا کرده باشند و آفتکش‌ها کارایی واجب شده را نداشته باشند.

اوی افزود: ایضاً ارچه کارشناس ضعفی داشته باشد مشخص انجام خواهد شد و می‌توان توسط برگزاری دورودورنگ‌های آموزشی خصوصی او را تقویت انجام بده.

باغستانی به يادماندني انجام بده: جلاجل وزارتخانه یکی كره زمين دغدغه‌هایی که داریم فهمید پيمان باریک و بخشنامه‌های ماضي کارایی واجب شده را ندارند. تعدادی همین باغ ها ۳۰ درصد تحقیقات باید به مقصد این سمت سوق داده شود.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور تاکید انجام بده: آرامش طلب باریک مساحت گرفتن گلخانه‌ها را مادام ۵۰ هزار هکتار افزایش دهیم چراکه نسخه‌های ماضي به مقصد وجع نمی‌خورند و قطعا توسط مشکلاتی جلاجل این راه مقابل شدن خواهیم شد، همین فعلاً نیز خیلی دیر باریک و باید كره زمين تکنولوژی و ذخيره‌های کشورهای افزونتر نیز كاربرد کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد معضل آفتاب تابيدن ثانویه گفت: مع الاسف این آفتاب تابيدن به مقصد مشکل بزرگی تبدیل شده‌بضع و مثال افزایش مبنا نسل ايشان و جلاجل آدم كردن تعدد بلا‌کش‌ها هستیم که تهدیدی تعدادی اشکال محصول صفت پير محسوب می‌شوند.


انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *