۲۸ مصدوم و یک کشته ثمار تاثير برخورد ۴ ولی نقلیه جلاجل كوراب-صفت بوستاني


رئیس مرکز مدیریت حدثان و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: ثمار تاثير برخورد چادرپوش نظام ارباب رعيتي ولی نقلیه جلاجل ۳۰ کیلومتری آسه اي كوراب – صفت بوستاني پررونق، یک نفر روح باخت و ۲۸ نفر مصدوم شدند.

روزبه رجائی غفوری جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا گفت: ساعاتی قبل جلاجل بسته برخورد پراید، کمپرسی، اتوبوس مسافربری مان و کشنده اسکانیا نسا حدودا ۵۰ ساله روح باخت و ۲۸ نفر راهی بیمارستان شدند.

رجائی غفوری توسط تبیین اینکه ۱۲ نظام ارباب رعيتي آمبولانس این مرکز ۲۸ مصدوم این سانحه را به مقصد مراکز درمانی نقل مكان کردند، گفت: كره زمين ۲۸ مصدوم شش نفر به مقصد شهر تبریز اعزام و ۲۲ نفر به مقصد بیمارستان كوراب نقل مكان شدند.

رئیس پلیس راه آذربایجان‌شرقی نیز جلاجل اسم مورد این سانحه رانندگی گفت: بی احتیاطی راننده پراید به مقصد علت تخلف به مقصد يسار نسبت به مقصد کمپرسی ولوو و بی احتیاطی كره زمين جانب راننده اتوبوس مان به مقصد علت تخلف به مقصد يسار نسبت به مقصد کشنده اسکانیا علت این سانحه رانندگی شرح احوال شده باریک.

انتهای پیام

70 درصد وعده‌های روحانی درزمينه دریاچه شهرستان ارومیه ثابت شدن شده باریکرئیس ستاد تبلیغاتی دليل‌الاسلام روحانی جلاجل آذربایجان‌غربی، گفت: روحانی توسط نگرش تبلیغاتی شغل هامشاغل نمی‌زند.

به مقصد شرح احوال ایسنا شهربان آذربایجان‌غربی، حمید يكسان‌پیشه جلاجل نشست توسط خبرنگاران تقریر انجام بده: دولت روحانی يكسان كلاه خود را اثر داغ داده و بیانات اوی جلاجل مناظرات هم اثر داغ می‌دهد که كلام‌های اوی فرد وعده نبوده و توسط نگرش شعاری حرف نمی‌گوید.

اوی گفت: دليل‌الاسلام روحانی جلاجل نیمه دوم اردیبهشت به مقصد آذربایجان‌غربی سفيران خواهد انجام بده که تاریخ دقیق آن مشخص نیست.

يكسان‌پیشه، فعالیت احزاب را كره زمين مميزه‌های دموکراسی ديباچه انجام بده و افزود: جلاجل حلول كننده موجودي 30 تشكيلات سياسي تعمیر‌بستگاه جلاجل مدیر فعالیت می‌کنند.

رییس ستاد تبلیغاتی دليل‌الاسلام روحانی جلاجل آذربایجان غربی توسط تبیین این‌که هر کاندیدایی جلاجل زمان انتخابات وعده‌هایی می‌دهد، گفت: وعده های دليل‌الاسلام روحانی جلاجل آذربایجان غربی پيوسته كاري به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه كمال يابي یافته و تقریبا 70 درصد مدل‌های پيوسته كاري به مقصد آن اجراء شده باریک.

اوی گفت: تقریبا جلاجل تمامی شهر‌های مدیر، ستاد انتخاباتی فعال شده و فعالیت ستاد مرکزی نیز طی سنه سه‌شنبه یا چادرپوش شنبه يكم به مقصد کار خواهد انجام بده.

رئیس ستاد انتخاباتی دليل‌الاسلام روحانی جلاجل آذربایجان‌غربی، کاندیداهای اصولگرا را اصلی‌ترین رقبای دليل‌الاسلام روحانی ديباچه انجام بده و افزود: توسط توجه به مقصد کارنامه دليل الاسلام روحانی، اقبال اوی در عوض موفقیت جلاجل انتخابات زیادتر كره زمين سایر کاندیداها باریک.

انتهای پیام