پورمحمدی: رشد و توسعه سیستان و بلوچستان دايگي قبول باریک


به ‌دست آوردن دادگستری گفت: جلاجل مدیر سیستان و بلوچستان مثال رشد و توسعه جلاجل حد دايگي قبول هستیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دليل الاسلام پورمحمدی جلاجل جلسه اقتصاد مقاومتی مدیر تبیین انجام بده: جلاجل مدیر کارهای بزرگی اعمال شده که انجام خواهد شد انتظارات بزرگتر را مطرح انجام بده و این انتظارات مهتر گواهی ثمار اعمال اقدامات مهتر باریک و قابلیتی باریک که در عوض دسترسی به مقصد مطالبات صور دارد.

به ‌دست آوردن دادگستری جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد موفقیت‌های جمهوری اسلامی کشورایران طی تا چه وقت اسم باشليق اخیر جلاجل شهربان گفت: دستاوردهای بسیار نیکویی در عوض کشورایران به مقصد صور وارد به ذهن و پسفردا اقتدار ملی کشورایران، كلاه خود اتکا، تاثیرگذار و توانمند باریک.

اوی تقریر انجام بده: مبارزه‌های زیادی جلاجل کشور شده اما نقصان هم داشته‌ایم و محصول اصلی را دریافت نکرده‌ایم.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه مقام معظم رهبری مطالبات دايگي دسترسی را توقف دارند، آدم كردن داد: اینکه اسم پري زده توسط اشکال داخلی تامین شود یعنی اشکال داخلی به مقصد جایی رسیده که می‌تواند نیاز کشور را تامین کند.

پورمحمدی گفت: آمار مقایسه‌ای دستاوردهای ما جلاجل اظهاروجود‌های جهانی توسط ماضي دايگي قیاس نیست. رتبه اقلیم علمی کیهان را جلاجل اسم باشليق 2016 حاصل کردن کردیم و پنجمین کشور جلاجل فارغ‌التحصیل مهندسی هستیم.

پورمحمدی گفت: دستاوردهای بسیار نیکویی در عوض کشورایران به مقصد صور وارد به ذهن و اقتدار ملی کشورایران كلاه خود اتکا، تاثیرگذار و توانمند باریک که بسیار باارزش  و به مقصد برکت كلكسيون مبارزه‌هاست.

اوی به يادماندني انجام بده: جلاجل کشور تاکنون مبارزه‌های زیادی شده اما محصول اصلی را دریافت نکرده‌ایم کمک تيرخور‌ گذاری درست اعمال نشده باریک. درست باریک که دستاوردهایی داشته‌ایم اما نقصان‌ها هم صور دارد که باید در عوض رفع ايشان مبارزه شود.

پورمحمدی تاکید انجام بده: جلاجل ماضي فروش نفت قیمت تبيره داشت ولی رشد اقتصادی تبيره و اشتهازا دلپذير ساختن نداشتیم و مساحت گيري نازپروردگي ناپخته صفت بويناك. یکی كره زمين مباحث بااستعداد جلاجل صوب گیری‌ها کنترل تورم صفت بويناك که رشد آن کنترل شد و بسیار دايگي اهمیت باریک.

اوی گفت: ما هم جلاجل مالیات هم جلاجل درآمد کمرگی زیاد كره زمين صد درصد  رشد داشته‌ایم و پسفردا اتکای به مقصد نفت را شکانده‌ایم، صفت پير‌سازی جلاجل اقتصاد کشور و نظم بخشی اعمال شده باریک.

اوی آدم كردن داد: بنای توسعه پایدار ازاصل آن اشکال و اشکال اشتهازا زا باریک، ارچه جلاجل این راستا طی مسیر کردیم افزایش درآمد خواهیم داشت.

به ‌دست آوردن دادگستری گفت: همه جلاجل تمامی اظهاروجود‌ها حتی قضایی، انتظامی، امنیتی و غیره باید به مقصد فکر اعمال اقداماتی توسط برانداز تولیدی باشیم.


انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *