پایانه صادراتی ایرانول جلاجل دريابار ولايت خمینی(ره) به مقصد زودی واگشايي انجام خواهد شدمدیرعامل شرکت نفت ایرانول كره زمين واگشايي پایانه صادراتی ایرانول به مقصد زودی جلاجل دريابار ولايت خمینی (ره) نبا داد.

به مقصد شرح احوال سرویس بازارگاه ایسنا، بنابر اعلام شرکت نفت ایرانول، عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول توسط تبیین این نبا جلاجل جلسه پرسش و جواب توسط کارکنان که همزمان توسط يكم هزل گويي مبارک فجر برگزار شد، اشارتاً گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی گفت: جلاجل حلول كننده موجودي ساخت پایانه صادراتی ایرانول جلاجل ماهشهر روند گیتی را طی می‌کند و به مقصد حمایت پروردن ظرف ماه‌های آینده مخازن ۲۵ هزار تنی ایرانول جلاجل ماهشهر واگشايي که توسط ثنايا‌برداری كره زمين این پایانه صادراتی، بازارگاه نتیجه محصولات را جلاجل راستای صاحبخانه سود زیادتر مرغوبيت می‌توان مدیریت انجام بده.

اسحاقی که جلاجل جمعيت کارکنان درستكاري می‌انجام بده، كره زمين اشکال روغن دریایی جلاجل آینده‌ای نزدیک توسط هم‌پیشه یک برند خارجی جلاجل کشورایران نیز نبا داد و گفت: جلاجل این زمینه رایزنی‌ها تعدادی اشکال روغن دریایی توسط یک برند خارجی و مشارکت شرکت‌های داخلی جلاجل شهر آبادان اعمال شده و جلاجل این راستا تناقض‌های اولیه اعمال و به مقصد كنار زدن اجرایی‌وزیر ها تناقض و اشکال روغن دریایی تعدادی نخستین شهر بار جلاجل کشور توسط یک شرکت باانسجام اشکال روغن دریایی خارجی جلاجل کشورایران هستیم.

اوی تاکید انجام بده: ایضاً پیشنهاد یک شرکت خارجی را تعدادی جذب سرمایه‌گذاری و اشکال روغن‌های رديف نظامي ۲ و ۳ جلاجل شهر آبادان دریافت و فهمید جلاجل هیات‌مدیره مطرح و موافقت هیات‌مدیره را تعدادی جذب سرمایه‌گذاری تعدادی پالایشگاه شهر آبادان دریافت کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول جلاجل آدم كردن به مقصد شماری كره زمين پروژه‌ها و دستور كار‌های اعمال شده جلاجل شرکت طی اسم باشليق ماضي اشاعت انجام بده و گفت:  كره زمين بااستعداد‌ترین کشورپرو‍ژه‌هایی که جلاجل این اختصاصی لفظ گرفته می‌توان به مقصد تعمیرات اساسی (اورهال) واحدهای پی دی ای مظلم و هایدرو فینیشینگ پشت بام كره زمين ۱۸ اسم باشليق و يك جهت فورفورال پشت بام كره زمين ۹ اسم باشليق، توسعه و نوسازی روغن‌سازی پالایشگاه شهر آبادان جلاجل بخش بلندینگ بریم پشت بام كره زمين ۳۵ اسم باشليق‌، گدازش و فصل و ترخیص چـهار رقيب فیلترهای پيوسته كاري به مقصد پروژه اشکال واکس ناچیز روغن پشت بام كره زمين سه اسم باشليق و مونس ايشان به مقصد منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش اشکال روغن صادراتی، راه‌اندازی انبارهای جوادالائمه (ع)، ثامن الائمه ۱، ۲ و ۳  و کاهش خرجیهای جاری و تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشره‌کش پرکنی پشت بام كره زمين ۱۰ اسم باشليق اشاعت انجام بده.

اوی اضافه انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس کلی جلاجل درافتادن كورس اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۲۰ پروژه جلاجل پالایشگاه شهر آبادان ايفا شده که به مقصد صفت منسوب به طوس مثال می‌توان به مقصد بازسازی اسم آفريدن حجره‌های کنترل يك جهت عملیات، تکمیل اسم آفريدن يك جهت آزمایشگاه، اعمال فاز یک برخودهموار كردن چادرپوش ترمیم خطوط پرکنی محصول، بازسازی ديواركشي شدن استراکچر ساختمان مسقف فلزي محتواي ظرف‌سازی، بازسازی و تجهیز کانکس HSE و تکمیل و تجهیز اسم آفريدن ساختمان مسقف فلزي تعمیرات و ميراث ها افزونتر اشاعت انجام بده.

اسحاقی درادامه به مقصد معیار فروش شرکت اشاعت انجام بده و افزود:  جلاجل اسم باشليق ماضي توسط فروش ۶۱۰ هزار پريان رکورد فروش مقداری را كره زمين اولا تاسیس ایرانول تاکنون شکستیم  و جلاجل ۱۰ ماهه اولا اسم باشليق جاری توسط ۴۸۰ هزار پريان فروش توانستیم جلاجل راستای افزایش سهم بازارگاه و کاهش چشمگیر نپخته‌فروشی مشي برداریم.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل سالی که به مقصد ديباچه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل غيرماذون‌گذاری شد توسط کاهش ۲۵ درصدی نپخته‌فروشی ما توانستیم جلاجل ۱۰ ماهه زیاد كره زمين ۱۰۰ میلیون لیتر محصول نهایی بفروشیم.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ایضاً گفت: جلاجل حلول كننده تدوین استراتژی ۱۴۰۴ ایرانول هستیم برخودهموار كردن توسط تصویب این استراتژی جلاجل هیات‌مدیره توسط دستور كار محوری کارها را اعمال دهیم.

اسحاقی جلاجل آدم كردن جلاجل باروح ترخیص و مونس چادرپوش رقيب فیلتر كره زمين گمرگ نیز گفت: توسط رایزنی‌های اعمال شده توانستیم این  فیلترها را ترخیص کنیم که تعدادی يك جهت موم‌زدائی این چادرپوش فیلتر مونس و فاز اولا آن  جلاجل اواخر اسم باشليق آینده به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

اوی اضافه انجام بده: توسط ثنايا‌برداری كره زمين این پروژه روغن موجود جلاجل اسلک وکس تولیدی به مقصد زیر سه درصد کاهش و کیفیت اسلک وکس مرغوبيت انجام خواهد شد و سالاسال قريب ۱۱ میلیون لیتر روغن صادراتی به مقصد روغن صادراتی ایرانول اضافه انجام خواهد شد که سود مناسبی هم كره زمين ناحیه فروش اسلک وکس توسط کیفیت و هم كره زمين ناحیه ۱۱ میلیون لیتر روغن صادراتی نصیب ایرانول انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول جلاجل باروح نخستین روغن صادراتی گیاهی کشور که توسط ایرانول اشکال شده، نیز گفت: این روغن موتور که جلاجل اردیبهشت‌ماه امسال جلاجل جمعيت عاملان فروش کشور رونمایی شد به مقصد دلیل کاهش کثافت جو (محیط زیست) و کاهش اسم پري زده گازوئيل توانست مشي مهمی جلاجل صرفه‌جویی و صیانت كره زمين مناجاتگري كردن تجدیدناپذیر کشور بردارد.

اوی اضافه انجام بده: این محصول تمامی تائیدیه‌های باروح نیاز را ادراك پذير كردن کرده و توسط توجه به مقصد جدیدالورود وجود داشتن به مقصد بازارگاه اسم پري زده توسط پيشواز گسترده‌ای مواجه شده باریک. می‌توان گفت این روغن موتور جلاجل تمامی خودروهای اشکال داخلی دايگي كاربرد باریک.

اسحاقی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه جلاجل اسم باشليق جاری فضایی جلاجل قريب ۱۸ هزار مترمربع به مقصد فضای انبارش سرپوشيده شرکت نفت ایرانول افزوده شد، تاکید‌انجام بده:  این امر علاوه ثمار کاهش خرجیهای جاری شامل  دربست فضای انبار توسط افزایش امکان نگهداری محصول نهایی و نهی كره زمين نپخته‌فروشی توانسته سود مناسبی را نیز نصیب شرکت نفت ایرانول کند.

اوی جلاجل آدم كردن نیز گفت: خودمختاري یوتیلیتی پالایشگاه‌های شهر آبادان و شهرستان تهران نیز كره زمين افزونتر پروژه‌هایی باریک که توسط راه‌اندازی یوتیلیتی این كورس پالایشگاه علاوه ثمار خودمختاري، خرجیهای كله دار شهر بار شرکت کاهش چشمگیری دارد .

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *