هوای فردا شهرستان اهواز، ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا/امکان تمدید گرد و تکلیف جلاجل كولاك و سپندرییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان توسط تبیین این‌که ثمار ازاصل شاخص AQI اکنون هوای شهرستان اهواز در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا ناسالم باریک، گفت: جلاجل لفظ تمدید پیمان اقلیمی کنونی، قطعا مثال تمدید پدیده ریزگردها جلاجل ماه‌های كولاك و سپند خواهیم صفت بويناك.

سیروس کریمی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: هم‌اکنون قوام گرد و تکلیف جلاجل شهرستان اهواز 117 باريتعالي جلاجل مترمکعب باریک. این رقم ثمار ازاصل شاخص PSI نشانگر کیفیت صفت پير و ثمار ازاصل شاخص AQI  بیانگر کیفیت ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا باریک.

اوی افزود: شاخص PSI که در عوض بررسی کیفی آلاینده‌های جو به مقصد کار می‌رود، دارای کیفیت‌های شهرستان، صفت پير، ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا، ناسالم در عوض همه رديف نظامي‌ها، بسیار ناسالم و خطرناک باریک. در عرض شاخص PSI دارای حالت‌های شهرستان، صفت پير، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک باریک.

اوی افزود: زمانی که معیار آلاینده‌های جو بین 100 برخودهموار كردن 150 باريتعالي جلاجل مترمکعب باشد، ثمار ازاصل شاخص AQI نشانگر کیفیت بیانگر کیفیت ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا و ثمار ازاصل شاخص PSI نیز بیانگر کیفیت صفت پير باریک.

رییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان توسط اشاعت به مقصد پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی ثمار رويداد پدیده گرد و خاک جلاجل شهرستان اهواز جلاجل سنه پنجشنبه، ديباچه انجام بده: پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی كره زمين رويداد این پدیده جلاجل سنه پنجشنبه جلاجل شهرستان اهواز باریک که منشا آن محلی و احتمالاً كره زمين فعالیت کانون‌های فعالیت داخلی خواهد صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: توسط تراکم بادهای شدید ثمار برفراز کانون‌های گرد و خاک که جلاجل جنوب شرقی شهرستان اهواز آرامش طلب دارند، سنه پنجشنبه مثال پدیده گرد و تکلیف جلاجل شهرستان اهواز خواهیم صفت بويناك اما نكراء این پدیده کمتر كره زمين سنه جمعه هفته ماضي خواهد صفت بويناك.

رییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان تبیین انجام بده: هفت پهنه فرسایشی یا هسته‌های غبارزا توسط مساحت جلاجل مجموع 343 هزار و 152 جلاجل خوزستان صور دارد که شامل جنوب و جنوب شروق شهرستان اهواز، مسدود دريابار ولايت – شهرستان امیدیه، جنوب هورالعظیم، حيطه نفوذ ماهشهر – شهر هندیجان، جبلت خرمشهر، شروق شهر هندیجان و شروق شهرستان اهواز هستند؛ بافندگي كردن خاک این کانون‌ها رسی، سیلیس و آب تني و شن‌ای باریک.

کریمی جلاجل اسم مورد منشا پدیده گرد و خاک سنه جمعه هفته ماضي جلاجل شهرستان اهواز رخ داد، گفت: منشا این پدیده جلاجل سنه جمعه فعالیت کانون‌های گردوخاک جهات شهرستان اهواز صفت بويناك. توسط بادهای شدیدی که توسط شتاب 60 کیلومتر ثمار وقت نما داشتیم، حجم زیادی كره زمين خاک رسی جلاجل زمان کمی واصل شهر شد که حجم این خاک نسبت به مقصد دفعات ماضي زیادتر صفت بويناك.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل لفظ تمدید پیمان اقلیمی کنونی و گروهي بارندگی، قطعا غريدن‌های گرد و خاک که سنه جمعه هفته ماضي را جلاجل شهرستان اهواز مثال بودیم را نیز جلاجل ماه‌های آینده خواهیم داشت. ارچه جلاجل این اختصاصی مثال تراکم گوز توسط شتاب زیاد كره زمين 15 چهارده گره ثمار ثانیه باشیم، امکان رويداد این پدیده جلاجل ماه‌های كولاك و سپند صور دارد.

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *