مشکلات باید توسط برگزيدگان گدازش شودمعاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان گفت: مشکلات مدیر‌ها باید توسط برگزيدگان گدازش شوند؛ ارچه کارها را به مقصد دستگاه بافندگي بيگانگان ذی‌مصلحت بسپاریم افزونتر توسط کلان كره زمين مشکلات و هم تراز و هم سان موجود مواجه نخواهیم صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، شهربان خوزستان، دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر جلاجل جابجایی آیین واگشايي اسم آفريدن جدید بنیاد برگزيدگان خوزستان که فردا (سه‌شنبه، سوم سپند) برگزار شد، جلاجل جمعيت خبرنگاران تقریر انجام بده: بنیاد برگزيدگان خوزستان یکی كره زمين بنیادهای بسیار مجد و فعال باریک و ظرفیت بسیار نیکویی جلاجل خوزستان صور دارد، به مقصد‌طوری‌که برگزيدگان خوزستانی بسیار شناسایی و حمایت می‌شوند.

اوی افزود: اقدامات نیکویی توسط بنیاد برگزيدگان خوزستان اعمال شده باریک و كره زمين استاندار و معاف توسعه مدیریت ایشان تشکر می‌کنم که ساختمانی جلاجل شأن بنیاد برگزيدگان، جلاجل اختیار آن آرامش طلب دادند. امیدوارم مثال محضر پررنگ برگزيدگان جلاجل اسم آفريدن جدید باشیم مادام بتوانند توسط هم‌افزایی و هم‌اندیشی مشکلات مدیر را گدازش کنند.

معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان توسط اشارت به مقصد تأکید رهبر معظم شورش و افزونتر مسئولان کشور ثمار صفت به خاطرسپردني شأن برگزيدگان و تکریم آن‌ها، گفت: فضایی که آرامش طلب باریک برگزيدگان جلاجل آن مستقر شوند، باید جلاجل شأن آن‌ها باشد و مشکلات و هم تراز و هم سان مدیر باید توسط برگزيدگان گدازش شود.

موسوی کوهپر آدم كردن داد: ارچه کارها را به مقصد دستگاه بافندگي بيگانگان ذی‌مصلحت بسپاریم افزونتر توسط کلان كره زمين مشکلات و هم تراز و هم سان موجود مواجه نخواهیم صفت بويناك. برگزيدگان گنجینه‌های نهفته کشور هستند و همه مسئولان و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید به مقصد کمک بنیاد برگزيدگان بیایند مادام بتوانیم برگزيدگان را توسط جمعناتمام انرژی و توان به مقصد‌کار بگیریم و به مقصد رفع هم تراز و هم سان و مشکلات کشور بپردازیم.

اوی جلاجل اسم مورد هجرت برگزيدگان، تاکید انجام بده: جمعناتمام مبارزه ما این باریک که برگزيدگان جلاجل شهر، مدیر و کشور كلاه خود بمانند. این کار مهجور فریضه بنیاد برگزيدگان نیست بلکه جمعناتمام مسئولان و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید جلاجل این زمینه کار کنند. به مقصد‌صفت منسوب به طوس مثال یک وظيفه مند استانی به مقصد‌كنار زدن سرچشمه ها نفتی، گازی و كان باریک اما برگزيدگان گنجفه‌های نهفته هستند. ما زیرزمین به مقصد‌كنار زدن پیدا وزیر ها كان هستیم اما این گنجفه‌ها پیش‌روی ما هستند و مهجور باید آن‌ها را بشناسیم.

معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان تأکید انجام بده: همه نظام ارباب رعيتي‌ها باید تعدادی صفت به خاطرسپردني و نگهداری برگزيدگان مبارزه کنند؛ بنیاد برگزيدگان مهجور می‌تواند این بيگانگان را شناسایی، حمایت و معرفی کند، اما کار اصلی تعدادی جذب این بيگانگان ثمار كفالت جمعناتمام مسئولان باریک.

موسوی کوهپر افزود: ما جلاجل جمعناتمام نقاط کشور مبارزه می‌کنیم که بنیاد برگزيدگان را واصل میدان کنیم مادام این بيگانگان مشکلات مختلف موجود را گدازش کنند؛ حكماً خوشبختانه برگزيدگان جلاجل این زمینه هم محفل ما هستند. ما مبارزه می‌کنیم پیمان واجب شده را تعدادی صفت به خاطرسپردني و نگهداری بالنتيجه‌ها جلاجل مدیر‌های خودشان مهيا کنیم، اما جلاجل این کار باید والامنشي و خواهان شدن شهربان‌ای نیز صور داشته باشد.

اوی تاکید انجام بده: زمانی که بنیاد برگزيدگان تعیین می‌کند که فردی نخبه، فرهیخته و منبغي باریک باید تعدادی او دستور كار‌ریزی مناسبی اعمال شود. بنیاد برگزيدگان دستور كار‌ریزی اعمال می‌دهد اما نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی نیز باید تسهیلات واجب شده را تعدادی آن‌ها مهيا کنند مادام فرایند جذب و بکارگیری این بيگانگان توسط شتاب بیشتری اعمال شود.

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *