لزوم مأموریت‌گرا توافق داشتن دانشگاه‌ها تعدادی حقيرشمردن دانشگاه کارآفرینبه مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، دکتر سیدمنصور سیدنژاد جلاجل اختتامیه جشنواره ایده‌های شهروندی که پسفردا (سه‌شنبه، 12 كولاك‌ماه) جلاجل دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان برگزار شد، تقریر انجام بده: جشنواره ایده‌های شهروندی متعلق به مقصد همه باریک و دانشگاه كلاه خود را خادمان جامعه شهری می‌داند.

اوی افزود: جلاجل کشور ما آموزش عالی كره زمين قريب 80 اسم باشليق ماضي تاکنون اظهاروجود‌ها و فرازونشیب‌های مختلفی داشته باریک؛ نگاه‌ها باید به مقصد آینده بوده و ماضي به مقصد‌مثابت هیبت‌ای تعدادی آینده پیش‌رو باشد. اکنون افزونتر دوران دانشگاه‌های آموزش‌آسه اي به مقصد تكميل رسیده و زمان فعالیت دانشگاه‌های نسل سوم یعنی کارآفرین باریک.

رئیس دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان توسط تعبیر اینکه شتاب ترفیع جلاجل کیهان زیاد كره زمين کشورایران باریک، گفت: توسط این صور فضای مجازی پسفردا دسترسی‌ها را زیادتر کرده باریک؛ امروزه بشقاب‌هایی موفق هستند که بتوانند توسط زمان حرکت کنند. قطعاً فرآیند مأموریت‌گرا كشته شدن و اداشده به مقصد مأموریت خاص باید جلاجل اولویت آرامش طلب گیرد، جلاجل غیر این لفظ كره زمين دیگران خلف می‌مانیم.

سیدنژاد توسط تاکید ثمار اینکه دانشگاهی که نتواند دانایی كلاه خود را به مقصد دارایی تبدیل کند دانشگاه بادرنگ‌ای نیست، ديباچه انجام بده: دانشجویی که بتواند ایده كلاه خود را به مقصد پدیده تبدیل کند، دانشجوی موفقی نخواهد صفت بويناك. افزونتر دورودورنگ مدرک‌گرایی به مقصد كله دار وارد به ذهن و عصر جدیدی يكم شده باریک. دانشگاه تکنیک شهر بهبهان نیز نباید كره زمين این قافله خلف بماند و اکنون خرسندم که دانشگاه توانسته باریک قدم‌هایی جلاجل این راه بردارد.

اوی تقریر انجام بده: نتیجه پیگیری‌های دانشگاه جلاجل این زمینه، تأسیس مرکز توسعه استادي‌های پیشرفته جواردانشگاهی باریک و پشت بام كره زمين تا چه وقت ماه كره زمين راه‌اندازی این مرکز، زیاد كره زمين چندین هزار وقت نما الفبايي‌آموزی اعمال شده باریک.

رئیس دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان توسط تعبیر اینکه شهرستان پردیس پارک علم و فناوری مکانی تعدادی رساندن ایده‌ها به مقصد محب تآميز تجاری‌سازی و اشکال پرپشت باریک، افزود: مراکز رشد نیز می‌توانند رختخواب درخور اطفال تعدادی کار را مهيا کنند و دانشگاه فرد این رينگ چرخ‌ها را مهيا خواهد انجام بده. جشنواره ایده‌های شهروندی نیز فرد آغازی تعدادی این کار باریک.

سیدنژاد گفت: ایده‌های شهروندی باید جلي پیدا کنند و جلاجل بخش‌هایی که امکان تبدیل كشته شدن به مقصد پدیده را دارند این همزباني رخ دهد و محصولات آن‌ها به مقصد اشکال پرپشت برسد. پسفردا دانشگاه افزونتر به مقصد دانشجویی که فرد به مقصد كنار زدن مدرک باشد نیاز ندارد بلکه به مقصد دانشجویی نیاز داریم که جلاجل کنار مدرک، استادي نیز داشته باشد و این استادي را جلاجل اختیار جامعه آرامش طلب دهد.

اوی توسط تأکید ثمار لزوم دستور كار‌محوری دانشگاه، تاکید انجام بده: دانشگاهی که نداند پنج اسم باشليق افزونتر آرامش طلب باریک جلاجل چون كه جایگاهی باشد موفق نیست. دانشگاه باید قواله اشاره با گوشه چشم‌انداز داشته و مأموریت‌های آن مشخص باشد. بنابراین كره زمين همه دانشگاهیان فراخواني می‌کنم که جلاجل این مسیر حرکت کنند؛ چراکه رينگ چرخ‌های دانشگاه کارآفرین را تکمیل می‌کند.

در عرض جلاجل این مراسم توران دستیار مدیر شهرستان پردیس علم و فناوری شهر بهبهان، گفت: جشنواره ایده‌های شهروندی كره زمين اواسط آذر یعنی جلاجل هفته مطالعه کار كلاه خود را يكم کرده باریک. ایده‌دهندگان برخودهموار كردن 30 دی‌ماه مجال مهلت داشتند که ایده‌های كلاه خود را جلاجل سامانه جشنواره مندرج کنند و پشت بام كره زمين آن ایده‌ها توسط داوران و مسئولان شهری باروح ارزیابی آرامش طلب گرفتند.

اوی افزود: كره زمين میان قريب 70 ایده ارائه‌شده، 20 ایده به مقصد‌ديباچه بالاتر گلچين شدند که پسفردا نیز این بيگانگان ایده‌های كلاه خود را ارائه می‌دهند و ایده‌های اولا برخودهموار كردن بیستم معرفی می‌شوند.

مدیر شهرستان پردیس علم و فناوری شهر بهبهان تاکید انجام بده: ایده‌هایی که جلاجل این جشنواره ارائه شد، اثر داغ داد که شهر بهبهان شهروندان دلسوزی دارد که ارچه مجال مهلت جلاجل اختیار آن‌ها آرامش طلب گیرد، قطعاً توسط همپیشگی آن‌ها شهر آبادی خواهیم داشت. كره زمين مسئولان می‌خواهیم که این بيگانگان را فروسو حمایت كلاه خود آرامش طلب دهند برخودهموار كردن بتوانند كره زمين ایده‌های كلاه خود تعدادی ترس دادن شهری پویا و پررونق كاربرد کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *