شهرستان اهل فرهنگ نمی‌خواهند غطا‌دری کنندعلی خدایی گفت: تصور نکنید شهرستان اهل فرهنگ می‌خواهند غطا‌دری کنند؛ ما ایده‌خاندان ها‌های زندگی را اثر داغ می‌دهیم خير این‌که همدیگر را ویران کنیم.

این سرگذشت‌نویس جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، توسط اشاعت به مقصد مطالبات شهرستان اهل خامه كره زمين دولت تاکید انجام بده: آقای دولت‌آبادی و مبنا زیادی كره زمين نویسندگان افزونتر جلاجل بیانیه‌ای حرفه ها مابقی هنرمندان را به مقصد زبان آوردند. مهجور مطالبه نویسندگان این باریک که بتوانیم جلاجل فضایی آرامش جو نوشته‌های‌مان را منتشر کنیم.

او افزود: رییس‌خلق نیز باید به مقصد این نکته توجه کند که ایده‌خاندان ها‌ِ همه زندگی مرغوبيت باریک، چريدن که انسانی فکر می‌کنیم و صفت انحصارطلب تعالیم کشور کهن ما ثمار ازاصل همین تعالیم، دین، آیین و ارادهكردن جلاجل هر پيرامون كره زمين زندگی بشقاب بنيادگر شده باریک. زیبایی را متحد شدن داریم، ستایش می‌کنیم و مطمئنا متحد شدن داریم جلاجل کشوری زیبا زندگی کنیم.

خدایی جلاجل بخش دیگری كره زمين این‌ گفت‌وگو که جلاجل پایان نهمین جشنواره سراسری سرگذشت دانشجویان کشور (زاینده‌رود) جلاجل شهرستان اصفهان اعمال شد درزمينه سرگذشت‌های رایج جلاجل فضای مجازی تقریر انجام بده: ادبیات یک ویترین باریک و كره زمين سرگذشت‌های عامه‌ارتضاء و پرطرفدار، مادام سرگذشت‌های نخبه‌گرا، جلاجل آن صور دارد و جلاجلِ این ویترین نيرنگ ساز باریک. هر فرد داستانی را گلچين می‌کند که به مقصد آن علاقه دارد و هیچ محدودیتی در عوض این اسم مكلف صور ندارد.

او در عرض درزمينه کتاب‌های صوتی که جلاجل فضای مجازی رواج یافته باریک، گفت: مدتی باریک که این سبک کتاب‌ها طرفداران زیادی پیدا کرده باریک. منبرها هم آن را متحد شدن دارم. بازپسین کتابم را هم توسط سی‌دی و به مقصد لفظ فایل صوتی به مقصد بازارگاه ارائه دادم. بالنتيجه امروزی آن‌قدر محبوس و مشغول باریک که فرصتی در عوض قرائت کتاب ندارد. بسیار لذت می‌برم ارچه بدانم بالنتيجه‌ها به مقصد جای شنیدن موسیقی‌های بد ترجیح می‌دهند سرگذشت گوش دهند.

نویسنده «صفت انحصارطلب شتا مرا پرحرارت آبادی» توسط تعبیر این‌که نویسنده‌ها جلاجل برابر فروش کتاب‌های‌كندو وجه کمی دریافت می‌کنند، تعبیر انجام بده: در عوض نویسندگان بااستعداد نیست که کتاب‌های‌كندو مجانی خوانده شود یا جلاجل مقابل کتاب‌كندو زروسيم وام گذاري شود. شخصا معتقدم که باید كره زمين این رسانه كاربرد کنیم و سرگذشت‌های‌مان را رواج دهیم. پوشيدگي بیشمار پرخيده هستند، اما منبرها مخالفتی ندارم و لذت می‌برم سرگذشت‌هایم چون كه ثمار روی کاغذ چون كه به مقصد لفظ شرفه شنیده و خوانده شود. ارچه سرگذشت، سرگذشت عنایت باشد جلاجل هر كورس حالت تاثیرگذار باریک.

او که قاضي كنكور سراسری دانشجویی «پستو» جلاجل دانشگاه علم و صنعت بوده باریک توسط تاکید ثمار این‌که این تصور خطاكار دانستن باریک که دانشجوی لفافه ادبیات یا لفافه‌های غيرمشدد حتما باید سرگذشت بنویسد، گفت: باید زبان سرگذشت را بیابیم. در عوض دانشجویان لفافه پزشکی، هر بخت كره زمين بدن بشقاب یک سرگذشت باریک، دانشجویان لفافه ریاضی سرگذشت‌كندو را توسط اعداد می‌نویسند و هر تکه كره زمين كانها یک سرگذشت دارد؛ روایتی كره زمين یک مشکل توسط زبانی افزونتر که هر کدام زبان خاص كلاه خود را دارند. زبانش بااستعداد نیست؛ بااستعداد یافتن زبان‌ها باریک. بااستعداد این باریک که به چه طريق و كره زمين کدام زبان واصل سرگذشت شویم.

علی خدایی توسط تعبیر این‌که كره زمين سرگذشت‌هایی که توسط محوریت دانشجویی و درزمينه زندگی دانشجویی باریک لذت می‌سرما، تقریر انجام بده: دلم می‌خواهد زمانی که جلاجل جشنواره دانشجویی قاضي هستم سرگذشت‌هایی را بخوانم که درزمينه زندگی دانشجویی باریک. زندگی دانشجویی باید جلاجل سرگذشت‌هایی که جلاجل مسابقات دانشجویی مطرح انجام خواهد شد صور داشته باشد. شیطنت‌ها، شلوغی‌ها، زندگی توسط استاد، زندگی بحرها‌ها توسط یکدیگر، منامه‌ها و… هم سر جذاب دانشجویی باریک که این جشنواره‌ها را جذاب می‌کند. دانشگاه‌ها مقام جمعيت كشته شدن دانشجویانی كره زمين سراسر کشور باریک بنابراین باید مثال رنگارنگی سرگذشت‌ها باشیم.

نویسنده کتاب «كره زمين میان شیشه، كره زمين میان مزوا» توسط تعبیر این‌که شرکت‌کنندگان بنيادگر ثمار شاعري خودشان نویسندگی می‌کنند، افزود: دانشجویان بالنتيجه که واصل دانشگاه می‌شوند كره زمين سنین نوجوانی سرگذشت‌نویسی را سرخرگ کرده‌بضع و همه چیز جلاجل هوش‌كندو جلاجل حلول كننده شکل‌گیری باریک. هرکسی باید علایقش را كنار زدن کند؛ یک نفر موزیسین انجام خواهد شد، یکی نقاش، دیگری شيرين كام و بازیگر و یکی هم سرگذشت‌نویس و ناظم انجام خواهد شد که این تفاوت‌ها دايگي تحسین باریک.

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *