شغل رسمی اضطراری ۶۳۷۴ مسافر نوروزی جلاجل همدان/امدادرسانی به مقصد ۸۱ مقياس بستهمدیرعامل خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر همدان كره زمين شغل رسمی اضطراری ۶۳۷۴ مسافر نوروزی جلاجل پیشگاه‌ها و چادرهای خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر نبا داد و گفت: زیادتر شغل رسمی‌های اضطراری جلاجل کمپ ورودی شهر همدان اعمال گرفته باریک.

بهروز کارخانه جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: كره زمين کل بيگانگان شغل رسمی‌یافته، ۲۱۳ نفر جلاجل پیشگاه‌های خواهد شد خنجه‌سرخ و ۶۱۶۱ نفر جلاجل چادر شغل رسمی داده شدند.

اوی در عرض كره زمين رويداد ۸۱ مقياس بسته افسون كردن‌ای، کوهستان، سیلاب، شهری، برف آلود و کولاک جلاجل مدیر و اعمال عملیات امدادرسانی نبا داد و تقریر انجام بده: جلاجل این حدثان، كره زمين ۵۵ مصدوم، ۱۱ نفر مصدوم سرپایی و ۴۴ نفر مصدوم انتقالی بودند که كره زمين ۱۰ نفرشان موت شدند.

کارخانه اعلام انجام بده: كره زمين ۲۵ اسفندماه ۹۵ مادام ۱۰ فروردین ۹۶، ۴۱ بسته افسون كردن‌ای شامل ۲۷ واژگونی خودرو معادل ۶۶ درصد، ۱۰ اتفاقاً معادل ۲۴ درصد و سه باروح سایر معادل ۱۰ درصد همزباني افتاده باریک.

اوی افزود: کل مصدومان جلاجل بسته واژگونی خودرو ۳۳ نفر شامل ۹ مصدوم سرپایی و ۲۴ مصدوم انتقالی بوده باریک و خوشبختانه هیچ باروح فوتی جلاجل این قسم بسته مثال نبودیم.

کارخانه توسط تعبیر اینکه جلاجل بسته اتفاقاً یک نفر مصدوم سرپایی بوده و ۱۰ نفر مصدوم انتقالی داشتیم که متأسفانه ۶ نفر كره زمين ايشان موت انجام بده، آدم كردن داد: جلاجل سایر حدثان افسون كردن‌ای رخ داده یک نفر مصدوم انتقالی و ۹ نفر مصدوم انتقالی داشتیم که متأسفانه یک نفر موت کرده باریک.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل مجموع طی ۱۶ دوال، ۴۱ بسته افسون كردن‌ای ۵۴ مصدوم برجای گذاشت که كره زمين این مبنا،  ۱۱ مصدوم سرپایی و ۴۳ مصدوم انتقالی بودند که متأسفانه ۷ نفر موت کردند.

مدیرعامل خنجه‌سرخ مدیر همدان توسط تعبیر اینکه طی ۱۶ دوال یک بسته کوهستان، یک بسته دریایی- ساحلی، یک بسته شهری، یک بسته برف آلود و کولاک و یک بسته تکنیک و کارگاهی داشتیم، ديباچه انجام بده: بسته کوهستان یک مصدوم انتقالی، بسته دریایی- ساحلی یک نفر فوتی و بسته تکنیک و کارگاهی كورس نفر فوتی داشت.

اوی در عرض كره زمين اعمال ۴ سوري پريدن امدادی، اعزام ۶۲ آمبولانس و ۵ خودروی نجات و به مقصد‌کارگیری ۳۶۱ نفرروز نیروی عملیاتی طی ۱۶ دوال جلاجل مساحي كردن مدیر نبا داد و تقریر انجام بده: ميانه زمان محضر جلاجل مقام بسته ۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه بوده باریک.

مدیرعامل خنجه‌سرخ مدیر همدان جلاجل آدم كردن به مقصد مدل ایمنی و صحت مسافران نوروزی خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر كره زمين ۲۵ اسفندماه ۹۵ مادام ۱۰ فروردین‌ماه ۹۶ اشاعت انجام بده و گفت: این مدل که كره زمين ۲۵ اسفندماه ۹۵ توسط جوارح و داوطلبان بالنتيجه خواهد شد خنجه‌سرخ ايفا انجام خواهد شد، مادام ۱۵ فروردین‌ماه آدم كردن خواهد یافت به مقصد طوریکه اعزام ۸ تیم سیار سحاب، برپایی ۲۰ پیشگاه جايز شمردن، ۵ خیمه نماز، ۱۰ فضای دوستدار کودک و ۱۰ ایستگاه صحت كره زمين يكباره اقدامات لفظ گرفته باریک.

اوی یادآور شد: توزیع ۲۱ هزار و ۸۶۲ نقشه گردشگری بین مسافران، رجوع ۲۵ هزار و ۴۷ مسافر به مقصد پیشگاه‌های جايز شمردن، ۳۲۳ رجوع به مقصد تیم سیار سحاب، رجوع ۱۱۳۱ نفر به مقصد ایستگاه صحت، توزیع ۱۹ هزار و ۴۶۴ برگك بروشور راهنمای گردشگر، ارائه كارها امدادی به مقصد ۳۳۶ مسافر، ۱۱۶۴ رجوع به مقصد فضای دوستدار کودک، رجوع ۲۳۴ نفر به مقصد خیمه‌های نماز، پیوستن ۲۴۹۲ مسافر، مقامات و … به مقصد کمپین «خير به مقصد تصادفات افسون كردن‌ای» و بازدید ۱۱۵۳ نفر كره زمين نمایشگاه‌های خنجه‌سرخ كره زمين افزونتر اقدامات جلاجل مدل ایمنی و صحت مسافران نوروزی خواهد شد خنجه‌سرخ بوده باریک.

انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *